แคตาล็อค, แผ่นพับ, ใบปลิว

ในส่วนของแคตาล็อคสินค้า Goods Design มีบริการถ่ายรูปสินค้าและนำมาประกอบการออกแบบงานให้ลูกค้าได้ครบวงจรการผลิต สามารถดูงานถ่ายรูปสินค้าเป็นการอ้างอิงได้ในเมนู ถ่ายรูปสินค้า