นามบัตรดิจิตอลออฟเซ็ท

นามบัตรพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท

เป็นนามบัตรงานด่วน สามารถรอรับได้ใน 30 นาที - 2 ชั่วโมง หลังจากอาร์ตเวิร์คพร้อมพิมพ์ และยังเพิ่มการเคลือบเงา/ด้าน และ ตัดมุมมนได้อีก

ขั้นต่ำในการผลิต 100 ใบ/ชื่อ/แบบ