นามบัตร พิมพ์ซิลสกรีน

นามบัตรพิมพ์ซิลสกรีน สามารถเลือกกระดาษพิเศษ หรือเป็น PVC ได้

ระยะเวลาการสั่งผลิตและส่งงานหลังจาก อาร์ตเวิร์ค พร้อมพิมพ์ 3-5 วัน
ขั้นต่ำในการผลิต 100 ใบ/ชื่อ/แบบ