นามบัตร พิมพ์ออฟเซ็ท

นามบัตรพิมพ์ระบบออฟเซ็ท จะมีความสวยงามและเล่นกราฟฟิคได้ดี โดยสามารถเลือกเพิ่มคุณค่าของนามบัตรได้โดยการเคลือบเงา/ด้าน ยูวีเฉพาะจุด หรือตัดมุมมนได้

ระยะเวลาการสั่งผลิตและส่งงานหลังจาก อาร์ตเวิร์ค พร้อมพิมพ์ 5-10 วัน
ขั้นต่ำในการผลิต 200 ใบ/ชื่อ/แบบ