ตรายางเรซิ่น / ยางพารา

Goods Design บริการทำตรายางพร้อมออกแบบ หรือ แกะแบบตรายางเก่า และมีตรายางด้ามธรรมดา และหมึกในตัว โดยเนื้อยางมี 2 ชนิด คือ

1.เนื้อยางเรซิ่นเพื่องานตรายางด่วน สามารถส่งได้ภายใน 30 นาที - 2 ชั่วโมง และ
2.เนื้อยางพารา ในงานที่ต้องการความทนทานของอายุการใช้ยางที่ยาวนาน ระยะเวลาส่งงาน 2 - 3 วัน

ในส่วนของตรายางหมึกในตัว เรายังมีตรายางแบบปากกา (ดูรูปด้านล่างประกอบ)เพื่อการพกพาที่สะดวกไว้บริการอีกด้วย


ตรายางหมึกในตัวด้ามธรรมดา

ด้ามรางรถไฟ สำหรับตรายางขนาดใหญ่