เครื่องอัดตรานูน (แป้นกดคอม้า) พร้อมแม่พิมพ์โลหะ

เครื่องกดตรานูน หรือ เรียกอีกอย่างว่า คอม้าปั้มนูน พร้อมแม่พิมพ์โลหะ โดยแม่พิมพ์จะมี 2 ชนิด คือ สังกะสี กับ ทองเหลือง


เครื่องกดตรานูนนี้จะใช้สำหรับการกดประทับตราหนังสือหรือเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น หนังสือสัญญาทางราชการ, หนังสือ MOU, หรือ ตีเช็ค เป็นต้น ตรากดนูนนี้สามารถป้องกันการปลอมแปลงตราได้และมีความปลอดภัยมากกว่าตรายางธรรมดา